Raharto, Eko, dan Izzah Dienillah. 2022. “PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIQ MELALUI PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM”. ESA : JURNAL KAJIAN EKONOMI SYARIAH 4 (1):23-36. https://doi.org/10.58293/esa.v4i1.33.