[1]
E. Raharto and I. Dienillah, “PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIQ MELALUI PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM”, E-ISSN : 2746-0843, P-ISSN : 2745-8393, vol. 4, no. 1, pp. 23–36, Feb. 2022.