Raharto, Eko, dan Izzah Dienillah. “PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIQ MELALUI PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM”. ESA : JURNAL KAJIAN EKONOMI SYARIAH, vol. 4, no. 1, Februari 2022, hlm. 23-36, doi:10.58293/esa.v4i1.33.