Dewan Editor

KETUA TIM EDITOR :

Ahmad Dahlan

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

SCHOLAR, SINTA ,

 

EDITOR:

Suparjo Adi Suwarno

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Togo Ambarsari

SCHOLAR , SINTA , ORCID

 

EDITOR COVER DAN LAYOUT : 

Haerullah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso